• head_banner_01
  • head_banner_02

Hồ sơ Trust Pass

1

Giấy phép lắp đặt & bảo trì thiết bị đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

8

Chứng chỉ CE

7

Chứng chỉ CE

Business License issued by government

Giấy phép kinh doanh do chính phủ cấp

6

Giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

4

Giấy phép xuất khẩu do chính phủ cấp

3

Giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

2

Chủ tịch Hiệp hội thiết bị giải trí Hà Nam